Zaporedja

Zaporedja

Namen slikovnih kartic Storycards je, da pomagajo razvijati otrokov govor in jezikovne veščine na naslednjih področjih: predlogih, pridevnikih, glagolih, zaporedjih in pripovedovanju. Po vsebini so slike razdeljene v štiri zgodbe s priljubljeno osrednjo »živalsko osebo«, razen pri Zaporedjih, ki vsebuje 3, 4 in 5 stopenjska slikovna zaporedja. Na zadnji strani vsake slike je fotokopirna ilustracija za barvanje in utrjevanje pojmov.

 Slike v Zaporedju so razdeljene:

Nivo 1  4 x 3 - stopenjsko slikovno zaporedje

Nivo 2 4 x 4 - stopenjsko slikovno zaporedje

Nivo 3 4 x 5 - stopenjsko-slikovno zaporedje

 Vsako zaporedje ima osrednjo »osebo« s katero so se otroci lahko že srečali v predhodnih izvedbah StoryCards (Verbs, ..). Prstne lutke štirih osrednjih »oseb« so priložene kot uporabno orodje za spodbujanje otrok, da govorijo o tem kaj se dogaja na slikah.

Sposobnost za dojemanje zaporedja je pomemben del otrokovega sprejemanja in izražanja jezikovnega razvoja in mnogo otrok ima težave na tem področju, posebno otroci z jezikovno zamudo ali otroci z dyspraxio. Zaporedja so razdeljena od enostavnih 3 – stopenjskih do bolj zapletenih 5 – stopenjskih. Otroke spodbudite, da logično sklepajo kaj se dogaja na vsaki sliki, da razvrstijo slike pravilno in ponovno povedo celotno slikovno zaporedje. Slovnična zgradba se bo spreminjala glede na otrokov nivo ustnega razumevanja in govorjenega jezika. Zaporedja so uporabna tudi za delo na osnovnih pojmih kot so glagoli, predlogi in pridevniki kot tudi za širjenje besednjaka in izboljšanja pozornosti ter veščin poslušanja.

 PREDLAGANI PRISTOPI

RAZVIJANJE VEŠČIN ZAPOREDJA

Vsak otrok mora biti sposoben povedati kaj se najprej zgodi, kaj potem in kaj nazadnje v zaporedju.Vodite otroka skozi zaporedje in se prepričajte, da ve kaj zahtevate. Otrok naj ponovi zaporedje z uporabo slovničnih sestavin. To bo spodbudilo sposobnost pripovedovanja.

 SPODBUJANJE SPECIFIČNIH JEZIKOVNIH STRUKTUR

Za otroka s katerim delate na 3 - stopenjskem slikovnem nivoju je lahko cilj, da pove zgodbo z uporabo »in« ali »potem« s povezavo kaj se dogaja na slikah. Za otroka, ki dela na 5 – stopenjskem slikovnem nivoju se pričakuje, da bo uporabil bolj zapletene besedne člene kot so »zato«, »tako«, »ali« itd. Če je nivo slovnične strukture, ki jo otrok uporablja zelo nerazvit, oblikujte kar je pričakovano in ponovite, da spodbudite izdelavo bolj zrelega izražanja.

 ŠIRJENJE IZRAŽALNEGA JEZIKA

V primeru, da otrok uporablja omejen govor, ga spodbudite, da ponovno pozorno pogleda vsako sliko. Nekateri otroci potrebujejo vprašanja, ki jim preskrbijo več informacij. Vseeno, otrok je lahko počasen tako v izražanju kot v sposobnosti sprejemanja jezika in odziv na eno besedo bo vse kar lahko doseže. V tem primeru naj bo cilj spodbuda fraz iz dveh besed. Uporabite enostavno vprašanje, primer: Kaj dela lev? Oblikujte in ponovite. Prstne lutke lahko uporabite, da za spodbuditev govora.

 RAZŠIRITEV BESEDNJAKA

V zaporedjih so »osebe« divje živali in nekateri prizori so zato »eksotični«. Lahko jih uporabite za širjenje besednjaka s tem, da vključite dogodke zunaj otrokovega neposrednega okolja.

RAZVIJANJE BESEDNEGA RAZUMEVANJA

Prepričajte se, da otrok razume vsebino slik. Na njih so morda nekateri osnovni pojmi, kot predlogi ali pridevniki, ki jih otrok mora še osvojiti. Uporabite ustrezno sliko zaporedja kot del sestavnega programa za razvoj razumevanja posameznega pojma – primer, če delate na glagolu »moker« uporabite Nivo 1, zgodbo A, kjer je lev moker, ker je na dežju.

 IZBOLJŠANJE POZORNOSTI IN VEŠČIN POSLUŠANJA

Namen Zaporedja je, da se otrok osredotoči, posluša in sledi navodilom, kot tudi da se odzove na vprašanja. Slikovne kartice story Sequences lahko zaradi tega uporabite kot pomoč pri razvoju teh veščin.

RAZVIJANJE BESEDNEGA RAZUMEVANJA

Prepričajte se, da otrok razume vsebino slik. Na njih so morda nekateri osnovni pojmi, kot predlogi ali pridevniki, ki jih otrok mora še osvojiti. Uporabite ustrezno sliko zaporedja kot del sestavnega programa za razvoj razumevanja posameznega pojma – primer, če delate na glagolu »moker« uporabite Nivo 1, zgodbo A, kjer je lev moker, ker je na dežju.

 IZBOLJŠANJE POZORNOSTI IN VEŠČIN POSLUŠANJA

Namen Zaporedja je, da se otrok osredotoči, posluša in sledi navodilom, kot tudi da se odzove na vprašanja. Slikovne kartice story Sequences lahko zaradi tega uporabite kot pomoč pri razvoju teh veščin.

9780863885501 - StoryCards Sequencing

Cena z DDV €52,49


Kontakt

Paul Tootill

Expert d.o.o., Hrastje 216, 4000 Kranj, Slovenija

Tel: 04/2323-116 Faks:04/2335-139