Glagoli

Glagoli

Slikovne kartice so bile izdelane za razvoj otrokovega razumevanja osnovnih pojmov in za pospešitev uporabe izraznega jezika. Po vsebini so slike v zavitku razdeljene na štiri zgodbe, v katerih nastopajo priljubljene glavne osebe. Na zadnji strani vsake slike je fotokopirna ilustracija za barvanje in utrjevanje pojmov.

Zgodba A Lačna žaba: je, sedi, skače, plava, pade, pleza, gleda

Zgodba B Blatni povodni konj Pongo: ima rad, reče, pojdi, umij, smrdi, vleče, poriva

Zgodba C Erik poje vso noč: poje, rad, pride, najde, gleda za, spi

Zgodba D Hip, hip, hura: teče, hodi, igra, brca, je, pije, stoji

 Vsak glagol se nekajkrat ponovi zaradi utrditve otrokovega razumevanja njegovega pomena.

 Ko se poveča otrokovo razumevanje glagolov, lahko spodbudite njegovo izražanje z uporabo glagolov. Otrok se bo naučil širiti besednjak z vključitvijo dogodkov, ki so zunaj njegovega sveta. Slike se lahko uporabijo tudi za razvoj razumevanja predlogov in enostavnih pridevnikov, kot tudi uporabo zgodbe za zaporedja in ponavljanje.

PREDLAGANI PRISTOPI

 GRADNJA UVODNIH POJMOV

Glagoli naj se predstavijo posamično, za podporo uporabite predmete naprimer: Slikovne kartice založbe Speechmark. Slike lahko uporabite za utrditev pojmov v različnih situacijah.

 RAZVIJANJE USTNEGA RAZUMEVANJA

Razumevanje pomena vsakega glagola se spodbuja s ponavljanjem. Vsak glagol se zato v vsaki zgodbi večkrat ponovi. Prepričajte se, da so glagoli v vsaki zgodbi razumljeni, preden greste na naslednjo zgodbo.

 IZBOLJŠANJE POZORNOSTI IN SPOSOBNOSTI POSLUŠANJA

Medtem, ko so zgodbe zanimive in bodo ugajale večini otrok, je pričakovati, da bodo pomagale izboljšati pozornost in sposobnost poslušanja. Slike lahko uporabite tudi tako, da otroci na višjem nivoju sami pripovedujejo zgodbo.

 ŠIRJENJE IZRAŽANJA

Ko se razumevanje glagolov poveča in so pojmi utrjeni, izražanje podprite za uporabo glagolov v drugih zvezah.

 ŠIRJENJE BESEDNJAKA

Na slikah so narisane živali z njihovimi specifičnimi lastnostmi, nekatere so iz eksotičnih krajev, zato se lahko uporabijo za širitev besednjaka z vključitvijo dogodkov zunaj otrokovega najbljižnjega okolja.

 ZAPOREDNOST

Slike se lahko uporabijo tudi pri gradnji zaporedja z uporabo dela zgodbe na začetku in potem z dodajanjem večjega števila slik odvisno od otrokove sposobnosti.

9780863884504 - StoryCards Verbs

Cena z DDV €52,49


Kontakt

Paul Tootill

Expert d.o.o., Hrastje 216, 4000 Kranj, Slovenija

Tel: 04/2323-116 Faks:04/2335-139